Övervakning av IT-system

Alla delar av samhället är i dag helt beroende av IT.  IT-infrastrukturen hos företag och privatpersoner är idag mer avancerad än vad kunde föreställa sig 10 tillbaka. Men vii är fortfarande känsliga cyberattacker som blir mer och mer avancerade. Många tror fortfarande att det sitter några killar och testar sina kunskaper och bus, men vi vet idag att 99% av alla IT-attacker utförs av proffs med mycket kunskap och pengar, många fall med regeringar som stöd. Det finns inte längre snälla eller elaka länder, alla är lika elaka och alla vill komma åt din information. Som företagare måste man skydda företagshemligheter eller skydda systemet från att bli kidnappad av tex. ransomware. Ett sätt att förebygga den typen av skador och samtidigt bygga upp ett internt skydd är övervakning av nätverket. Genom övervakning av nätverket kan man snabbt upptäcka rörelsemönster som inte borde finnas och snabbt sätta in åtgärder. Vi på Digitalsystems levererar system för övervakning som är intuitivt och som underlättar upptäckt av icke tillåtna operationer i IT-miljön  

Vi säkrar din IT-miljö.

Genom förebyggande lösningar skyddar Digitalsystems IT-miljöer från säkerhetsrisker. Övervakning 24/7 365 dagar. 

Ramsomware, ett gissel

Ransomware, ett kidnappningsprogram. Regel nummer ett: Klicka aldrig på en länk som du inte är helt säker på vart det går.

Under 2019 blev ett företag var 14:e sekund offer för ransomware.
Den totala intäkterna för dessa ransomware brottslingar var 11,5 miljarder dollar.
Prognosen för 2021 är att var 11:e sekund kommer ett företag drabbas och intäkterna kommer uppgå till 20 miljarder dollar.

  
99% av alla drabbade har fått mail med länk som går till av sida med skadlig program. Programmet installerar sig i bakgrunden utan att användaren märker något. Efter installationen börjar programmet kryptera alla filer i datorn och alla nätverksenheter som är anslutna.

Det betyder att om man sitter vid ett ekonomisystem och arbetar så kan hela ekonomisystemet eller CRM-systemet krypteras och sluta fungera.

Har man kommit så lång så är ofta det mesta kört, man kan bara betala sig ut detta. 

Antivirus med allt i ett

Genom vårt samarbete med Bitdefender inom säkerhetslösningar erbjuder vi kompletta lösningar för både klienter och servrar.

I fem år har Bitdefender varit marknadens bästa antivirus för att hitta malwares. Genom användandet av AI teknologi och 500 miljoner datorer att ta hjälp av har Bitdefender lyckats skapa en gedigen plattform för att hitta hot och skadlig kod.


Ransomwareskydd

Webbcamskydd

Noll nertid

 

 

 

 

 

 

Hur kan ni skydda er från cyberattacker?

Cyberattacker billiga att utföra och kan åstadkomma stora skador. Samtidigt är risken att bli föremål för rättsväsendet väldigt låg eller näst intill obefintligt.  Man kan säga att investering relativt till avkastning är väldigt god vilket uppmuntrar till att fler och fler söker sig till att arbeta med cyberbrott. Det finns också motivet bakom attacker mot organisationer samt politiska föreningar och personer. Det förekommer mer och mer cyberattacker som har till syfte att påverka samhällsklimatet och skapa osäkerhet. På sistone har man sett olika attacker som har haft till uppgift att skapa osäkrare samhälle innan tex. demokratiska val.

 

Hur kan vi skydda er?

Vi testar er IT-miljös motståndskraft mot attacker genom t.ex. penetrationstester. Det är viktigt med utbildning av personalens medvetenhet, medarbetare är oftast den svagaste länken i säkerhetsarbetet och kring informationstillgångar. Genom ett ökande medvetande kunskap om säkerhet skapar man en bättre miljö gällande dessa frågor. Det ökar också intresset att för engagemang i säkerhetsarbetet vilket kan medföra att IT-säkerhetsbrister kan upptäckas i tidigare skede.

 

 

Kontakta oss för mer information

Det finns inte en generell tid. Det är väldigt många aspekter man måste ta hänsyn till innan vi kan ge en tidsbild. Hur stor IT-miljö ni har, antal medarbetare, hur många arbetar på distans osv.

Vi har både egna försäkringar och externa. Vissa krav måste uppfyllas som tex. måste er IT-miljö genomgå en test samt en del andra kontrollpunkter måste vara godkända.

Sökmotor...

Sök här i hela hemsidan.

X