Firewall, brandvägg, router

Brandvägg

Brandvägg, på engleska Firewall är ett skydd som är ett måste idag.

På arbetsplatsen, företaget eller hemma måste man sätta upp en brandvägg för att öka säkerheten och tillgängligheten.

En internetanslutning är ofta begränsad till en och ibland några uppkopplingar, beroende vem som är leverantör. Har man en uppkoppling, betyder det att bara en dator kan koppla upp sig till internet.

Brandväggen är lite som en fördelardosa, delar helt enkelt internetaccessen till alla som befinner sig bakom brandväggen, men med lite fler funktioner.

En brandvägg har till uppgift att stoppa access till det interna nätverket. Samtidigt så hjälper brandväggen till med att låta datorer från det interna nätverket komma ut på internet utan att exponeras.

I en brandvägg kan man också skapa access till delar i nätverket som man behöver ha åtkomst till från internet.

Man kan också skapa en säker kommunikationskanal mellan två punkter, t.ex. mellan två kontor eller underlätta för  anställda som arbetar från distans med att komma åt företagets resursers.

Här kan du läsa mer om våra brandväggar

Open Source PFSENSE.

Vi tar fram brandvägg efter behov. PFSENSE opensourse är en av lösningarna vi arbetar med och som är väldigt kostnadseffektiv i brandväggssammanhang. Låga inköpskostnader och låga drift samt support kostnader gör våra brandväggar väldigt  attraktiva.

En router är inte en brandvägg

Många misstar sig och brukar nämna att de vill ha en router när de menar brandvägg. Det har blivit en allmän missuppfattning att dessa två är samma sak. En router fungerar delvis som en brandvägg , då många enheter kan koppla sig till enheten, men routern huvuduppgift är  av en annan karaktär. Router vidarebefordrar trafik efter förfrågan från klienter. Hela internet består av routrar som kan hantera enorma mängder med trafik och förfrågan. Det är dessa routrar som visar vägen för en dator som är på internet.

X